Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру

Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру

Оголошено Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів. 

З 03 жовтня 2018 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України оголошує Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів.
Конкурс є відкритим для науковців вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і організацій.
Приймаються заявки на участь у конкурсі за темою: «Неурядові організації, рухи (включаючи радикальні рухи), соціальні і традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості».

Вимоги до проведення наукових досліджень
З метою участі в конкурсному відборі наукових досліджень кандидати надсилають на електронну адресу МТОТ наступні документи (інформацію):
Супровідний лист з викладенням мотивації та зазначенням відповідного досвіду, що може свідчити про те, що кандидат підходить для написання наукового дослідження.
Резюме кандидата та членів команди, колективу науковців, інститутів, які будуть ключовими у реалізації цього дослідження.
Інформацію про  вищий навчальний заклад (наукову установу),  який представляє кандидат (у разі наявності).
Есе (детальна пропозиція) з визначенням цілей, методології тощо обсягом до 3 сторінок (формату А4, гарнітура Times New Roman шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів).
Есе має містити такі деталі (елементи) щодо запропонованого дослідження:
цілі та конкретні завдання дослідження;
обґрунтування дослідження, де має бути окреслена важливість його проведення та очікуваний внесок як до існуючої бази знань з теми дослідження, так і до сфери державної політики та її реалізації;
методологічний підхід, який запропоновано використати під час дослідження, включаючи дані про кількісні та/або якісні методи, які слід використовувати, та типи даних, які будуть збиратися; основні групи респондентів; місця, які будуть відвідані під час проведення дослідження; очікувані ризики, припущення та обмеження;
робочий план діяльності на період дослідження;
список очікуваних результатів, таких як узагальнюючий заключний звіт та підсумкові дані.

Вимоги до кандидатів:
ступінь магістра, доктора філософії (кандидата наук), доктора наук за одним чи кількома напрямками: юриспруденція, політологія, економіка, дослідження конфліктів, основи аналітичної роботи, інший напрямок, наближений до вказаних;
глибоке розуміння політики, економіки, культури, особливо у фокусі конфлікту та його впливу;
досвід аналітичної роботи та написання високоякісних (бажано рецензованих) публікацій з  питань, що підпадають під мандат МТОТ;
розуміння та навички написання публікацій з питань, що мають відношення до майбутнього наукового дослідження, у контексті інших країн буде вважатись перевагою.

Результати наукового дослідження мають включати:
узагальнюючий заключний звіт по виконаній роботі (до 40 сторінок формату А4, гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів) і надання резюме та рекомендацій для державних органів та спеціалістів-практиків;
всі проведені статистичні аналізи, включаючи таблиці та графіки, які будуть використовуватися у заключному звіті;
всі матеріали, використані для збору якісних даних, включаючи інтерв’ю.

Інтелектуальна власність
Авторське право залишається за автором, в частині немайнових прав (частина 2 статті 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та стаття 423 Цивільного кодексу України).
Міністерство володітиме всіма майновими правами на будь-яку роботу, створену у зв’язку з проведенням наукового дослідження, включаючи всі дані, документи, інформацію. Ці права включають виключне право на використання наукового дослідження, виключне право дозволяти використання наукового дослідження, право перешкоджати неправомірному використанню наукового дослідження, в тому числі забороняти таке використання.
Розміщення чи публікація (в електронному чи друкованому вигляді) результатів дослідження (або його частин, інформації, що викладена у дослідженні) здійснюється за умови отримання попередньої згоди МТОТ.
Розглядатимуться лише документи, відправлені до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на електронну адресу science@mtot.gov.ua не пізніше останнього дня конкурсу.
Контактна особа – Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, тел. +38067 656 29 97.

Документи, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог та/або надіслані після 23 жовтня 2018 р., розглядатися не будуть! (за датою в електронній пошті – не пізніше 23 жовтня 2018 р.).