Про заходи щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися в Київ

Про заходи щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися в Київ
Про заходи щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися в Київ
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25.10.2017 р. N 1333
Київ
Про заходи щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в місто Київ, на період до 2020 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1094, з метою забезпечення вирішення нагальних питань громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції:
1. Затвердити План заходів щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в місто Київ, на період до 2020 року (далі – План заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям:
2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. Щоквартально до п’ятого числа першого місяця наступного кварталу інформувати Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про результати виконання Плану заходів.
3. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвітлення в комунальних засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.
Голова В. Кличко
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
25 жовтня 2017 року N 1333

Заходи
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в місто Київ, на період до 2020 року

1. Забезпечення наповнення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, зокрема даними щодо розміщення, працевлаштування, рівня освіти, спеціалізації за професійною освітою переселених громадян.
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

2. Проведення нарад, засідань за круглим столом, конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселених громадян.
Департамент соціальної політики, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент суспільних комунікацій, Департамент культури, Департамент охорони здоров’я, Департамент комунальної власності м. Києва, Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент земельних ресурсів, Служба у справах дітей та сім’ї, районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Київський міський центр зайнятості
Постійно

3. Проведення тренінгів, навчальних семінарів, конференцій з метою підвищення рівня компетенції працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та інших осіб, які працюють з внутрішньо переміщеними особами.
Департамент соціальної політики, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно

4. Проведення робочих зустрічей щодо врегулювання питань забезпечення життєдіяльності переселених громадян, які проживають у місцях компактного проживання.
Департамент соціальної політики за участю громадських об’єднань
Постійно

5. Забезпечення за допомогою інформаційно-освітніх, культурно-освітніх заходів формування ціннісної орієнтації переселених громадян: ідентичності з Україною, патріотизму, толерантності, правової культури, відповідно до стратегії державної інформаційної політики.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент культури,  Департамент суспільних комунікацій
Постійно

6. Забезпечення задоволення потреб в освітніх, медичних та соціальних послугах найбільш незахищених категорій переселених громадян (діти, вагітні, особи з інвалідністю, особи похилого віку).
Департамент соціальної політики, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент охорони здоров’я, Служба у справах дітей та сім’ї, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

7. Створення умов для розвитку самоорганізації, взаємоповаги та взаємодопомоги громадян через взаємодію з громадськими об’єднаннями.
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації за участю громадських об’єднань
Постійно

8. Забезпечення роботи телефонних гарячих ліній з питань інформування переселених громадян про можливість отримання послуг.
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

9. Забезпечення переселених громадян необхідною медичною допомогою, гуманітарною допомогою, харчуванням і місцями для тимчасового проживання.
Департамент охорони здоров’я, Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

10. Забезпечення тимчасового розміщення сімей переселених громадян, у складі яких є особи з інвалідністю:
1) без уражень опорно-рухового апарату, які не потребують додаткових умов облаштування житла у приміщеннях установ та закладів системи соціального захисту населення;
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації, Служба у справах дітей та сім’ї, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

2) з ураженнями опорно-рухового апарату, в лежачому стані або пересуваються на інвалідному візку, з ураженням органів зору, з розумовою відсталістю та психічними розладами, у пристосованих для пересування та обслуговування у приміщеннях установ і закладів системи соціального захисту населення.
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

11. Забезпечення права переселених громадян на житло:
1) здійснення моніторингу об’єктів незавершеного будівництва з метою виявлення об’єктів, які можливо добудувати та використати для розміщення внутрішньо переміщених осіб;
Департамент будівництва та житлового забезпечення, районні в місті Києві державні адміністрації
Щоквартально до 2018 року

2) надання пропозицій щодо формування житлового фонду соціального призначення та фонду житла для тимчасового проживання з метою надання в оренду внутрішньо переміщеним особам;
Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент містобудування та архітектури
Протягом 2017, 2018 років

3) проведення заходів спільно з банківськими установами щодо обговорення можливості надання внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла;
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації
За потребою

4) надання пропозицій стосовно земельних ділянок для будівництва житла переселеним громадянам з урахуванням їх потреб і потенціалу щодо перспективного працевлаштування та пропозицій стосовно розвитку інфраструктури;
Департамент земельних ресурсів, Департамент містобудування та архітектури
Жовтень 2017 року

5) звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо необхідності внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року N 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” та постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року N 422 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання” в частині вирішення питання надання внутрішньо переміщеним особам соціального житла та житла для тимчасового проживання;
Департамент будівництва та житлового забезпечення
Жовтень 2017 року

6) сприяння організації на землях, що перебувають у користуванні Національної академії наук України, будівництва за рахунок коштів приватних інвесторів, кредиторів та коштів донорів житла для працівників та науковців, які переселилися з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції та працевлаштувалися до наукових установ, розташованих на території міста Києва;
Департамент будівництва та житлового забезпечення за погодженням з Національною академією наук України
Постійно

7) подання до Міністерства фінансів України пропозицій щодо передбачення коштів з державного бюджету для фінансування розвитку інфраструктури на земельних ділянках, які буде відведено для вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб.
Департамент економіки та інвестицій, Департамент земельних ресурсів, Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент транспортної інфраструктури, Департамент містобудування та архітектури, Департамент житлово-комунальної інфраструктури
Протягом 2018 року

12. Залучення громадських та волонтерських організацій, зокрема і міжнародних організацій, до співпраці з метою забезпечення зайнятості переселених громадян.
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості
Постійно

13. Організація інформаційно-роз’яснювальних заходів і консультацій з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян.
Служба у справах дітей та сім’ї, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

14. Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги, державної соціальної допомоги переселеним громадянам.
Головне управління юстиції у місті Києві, Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

15. Організація і надання медичної та психологічної допомоги переселеним громадянам, здійснення превентивних заходів з метою запобігання погіршенню фізичного та психічного здоров’я переселених громадян.
Департамент охорони здоров’я, районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно

16. Активізація роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (із залученням громадських та волонтерських організацій) з надання психологічної, соціально-медичної та соціально-педагогічної допомоги переселеним громадянам.
Служба у справах дітей та сім’ї, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно

17. Забезпечення надання переселеним громадянам допомоги щодо подолання психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії.
Департамент охорони здоров’я, Служба у справах дітей та сім’ї, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно

18. Організація виїзних соціально-культурних заходів для дітей, молоді та сімей з числа внутрішньо переміщених осіб.
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно

19. Організація та проведення культурно-мистецьких і національно-патріотичних заходів для переселених громадян.
Районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

20. Організація та проведення благодійних акцій і конкурсно-розважальних програм для дітей переселених громадян.
Районні в місті Києві державні адміністрації
Постійно

21. Розвиток міжнародного співробітництва, зокрема і в межах спільних програм Європейського інструменту сусідства на 2014 – 2020 роки, поглиблення міжнародного співробітництва на рівні громад, міст-побратимів та організацій громадянського суспільства з орієнтуванням на надання допомоги переселеним громадянам.
Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації, управління міжнародних зв’язків апарату
Постійно

22. Організація заходів, спрямованих на творчий розвиток молоді з числа переселених громадян і забезпечення їх змістовного дозвілля.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації за участю міжнародних та дитячих громадських організацій
Постійно

23. Забезпечення безпосередньої участі переселених громадян у плануванні та організації їх повернення до залишених місць проживання.
Районні в місті Києві державні адміністрації за участю громадських об’єднань
Постійно

24. Розроблення проекту Міської комплексної цільової програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб.
Департамент соціальної політики, Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент земельних ресурсів, Департамент комунальної власності м. Києва, Департамент суспільних комунікацій, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент охорони здоров’я, Служба у справах дітей та сім’ї за участю громадських об’єднань
Протягом 2017 року

Виконуючий обов’язки керівника апарату Л. Верес