Вступити до Асоціації

Вступити до Асоціації

Всту­пи­ти в Асо­ціа­цію може будь-який гро­ма­дя­нин Украї­ни, яко­му не бай­ду­жі її цілі та мета діяль­но­сті.

Для цьо­го потріб­но запов­ни­ти Заяву на вступ,

від­пра­ви­ти її за E-mail: scientists-​settlers@​mail.​ua

та спла­ти­ти членсь­кі вне­ски.

 

Заява на вступ